Хөдөлмөрийн багц баримт татах

Хөдөлмөрийн гэрээгээ танай байгууллага шинэчилж амжсан уу? Шинэчлэгдсэн Хөдөлмөрийн хуулийн дагуу боловсруулсан Хөдөлмөрийн гэрээгээ эндээс татаaд аваарай. Багцад багтах 31 баримт бичгийн жагсаалт: 1. Хөдөлмөрийн гэрээ2. Туршилтаар ажиллуулах хөдөлмөрийн гэрээ3. Онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээ4. Дагалднаар ажиллуулах хөдөлмөрийн гэрээ5. Гэрийн үйлчилгээний ажилтан, тэдгээртэй адилтгах ажилтантай байгуулах хөдөлмөрийн гэрээ6. Эмнэлгийн ажилчдын хөдөлмөрийн гэрээ7. Ажлын бүтэн бус […]

Хөдөлмөрийн багц баримт татах

Багцад багтах 31 баримт бичгийн жагсаалт: 1. Хөдөлмөрийн гэрээ 2. Туршилтаар ажиллуулах хөдөлмөрийн гэрээ 3. Онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээ 4. Дагалднаар ажиллуулах хөдөлмөрийн гэрээ 5. Гэрийн үйлчилгээний ажилтан, тэдгээртэй адилтгах ажилтантай байгуулах хөдөлмөрийн гэрээ 6. Эмнэлгийн ажилчдын хөдөлмөрийн гэрээ 7. Ажлын бүтэн бус цагаар ажиллуулах хөдөлмөрийн гэрээ 8. Гэрээсээ ажиллах ажилтны хөдөлмөрийн гэрээ 9. […]

Хөдөлмөрийн гэрээний загвар татах

Та доорх дансанд төлбөрөө баталгаажуулснаартаны мэйл хаягт гэрээ очих болно. Төлбөр төлөх данс: 5011 373 699Хаан банк: Сентрополис ХХКГүйлгээний утга: Мэйл хаяг болон байгууллагын регистрээ бичнэ үү.Лавлах утас: 7711-7799

Анкет, танилцах хуудас, тойрох хуудас гэж юу вэ?

Анкет, танилцах хуудас, тойрох хуудас зэрэг нь компанийн өдөр тутмын албан хэрэг хөтлөлтөнд чухал ач холбогдолтой юм. Анкет нь ажилтны хувийн мэдээллийг авах, хадгалах, мэдээллийн нэгдсэн санг бүрдүүлэхэд чухал үүрэгтэй. Танилцах хуудас тухайн ажилтанд мэдээлэл өгөх, түүнийг баталгаажуулах зорилготой байдаг. Тойрох хуудас нь ажилтны компанитай холбогдох аливаа тооцоог дуусгавар болгох бичиг баримт юм. 

Хөдөлмөрийн хууль шинэчлэгдэв!!! Та юу анхаарах вэ?

ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ / ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫН ӨӨРЧЛӨЛТ Хөдөлмөрийн тухай хуулийн зорилго, зорилт 1999 оны хөдөлмөрийн тухай хууль нь хөдөлмөрийн гэрээнд үндэслэн үүссэн харилцаагаар тодорхойлогддог байсан бол 2021 оны шинэчилсэн хөдөлмөрийн тухай хууль нь хөдөлмөрийн харилцааг илүү өргөтгөж, хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцаа болж өргөжүүлсэн. ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ӨӨРЧЛӨГДСӨН ЗОХИЦУУЛАЛТ БА ШИНЭЭР ТУСГАГДСАН ЗОХИЦУУЛАЛТ Хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах 2021 […]