Үнийн санал

STANDART

370k 185,000/жил
 • Хөдөлмөрийн багц баримт бичиг - 20ш+
 • Хөдөлмөрийн гэрээний загвар
 • Powerpoint загвар - 100ш+
 • Энгийн гэрээний загвар - 35ш+
 • Албан бичиг, тушаал, баримт бичгийн загварууд, 100ш+
 • Хэрэглээний програм, компьютерийн сургалтууд

ENTERPRISE

1,900k 950,000/жил
 • Хөдөлмөрийн багц баримт бичиг - 20ш+
 • Хөдөлмөрийн гэрээний загвар
 • Powerpoint загвар - 100ш+
 • Энгийн гэрээний загвар - 35ш+
 • Албан бичиг, тушаал, баримт бичгийн загварууд, 100ш+
 • Хэрэглээний програм, компьютерийн сургалтууд
 • ХАБЭА багц
 • Дотоод журмын багц
 • Tender.tanga.mn 3 жилийн эрх