Хууль зүйн үнэ төлбөргүй зөвлөгөө өгнө

1. Хууль зүйн үнэгүй зөвлөгөө “Сайн цагийн залуус” ТББ, Иргэний хамгаалалт хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх төв нь хуульч О.Алтангэрэлийн санаачлагаар иргэдэд үнэ төлбөргүй хууль зүйн анхан шатны мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх, иргэдийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх зорилгоор олон нийтийн сургалт, сурталчилгааны ажил зохион байгуулахчиг үүрэгтэйгээр үүсгэн байгуулагдсан сайн дурын, ашгийн бус байгууллага юм. “Иргэний хамгаалалт” төв […]