1. Хууль зүйн үнэгүй зөвлөгөө
“Сайн цагийн залуус” ТББ, Иргэний хамгаалалт хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх төв нь хуульч О.Алтангэрэлийн санаачлагаар иргэдэд үнэ төлбөргүй хууль зүйн анхан шатны мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх, иргэдийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх зорилгоор олон нийтийн сургалт, сурталчилгааны ажил зохион байгуулахчиг үүрэгтэйгээр үүсгэн байгуулагдсан сайн дурын, ашгийн бус байгууллага юм.

“Иргэний хамгаалалт” төв нь иргэдэд хууль зүйн зөвлөгөөг үнэ төлбөргүй үзүүлэх бөгөөд нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн 27 дугаар хороо, 102 дугаар сургуулийн зүүн талд байрлан үйл ажиллагаа явуулж байна.

Тус байгууллага нь иргэдэд, эрүүгийн хууль тогтоомжийн хүрээнд хууль зүйн зөвлөгөө өгөх, эрүүгийн болон захиргааны зөрчлийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд төлөөлөгч, өмгөөлөгчөөр оролцох, иргэний эрх зүй болон захиргааны эрх зүйн хууль тогтоомжийн хүрээнд амаар болон бичгээр зөвлөгөө өгөх, шүүхэд гаргах нэхэмжлэл, хариу тайлбар, хүсэлт, гомдлын эх боловсруулах, шүүхэд төлөөлөх, өмгөөллийн үйлчилгээ үзүүлэх, төрийн болон төрийн бус байгууллага, иргэд хооронд иргэний эрх зүйн болон захиргааны эрх зүйн харилцаа үүсгэх, өөрчлөх, дуусгавар болгоход туслах гэрээ, хэлэлцэл, өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт, шаардлага гэх мэт эрх зүйн ач холбогдолтой баримт бичгийн эх боловсруулах зэрэг хуулийн үйлчилгээ үзүүлнэ. Мөн тус төв нь иргэдийн эрх зүйн боловсролд хувь нэмэр оруулах сургалт, хөтөлбөр, сурталчилгааг явуулана.
Иргэний хамгаалалт” хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх төвийг санаачлагч, хуульч О. Алтангэрэл
Цагийн хуваарь: 10:00-16:00
Утас: 70122528

2. Бид танд хууль зүйн зөвлөгөөг үнэ төлбөргүй өгч, бүх шатны шүүхэд төлөөлж өмгөөллийн үйлчилгээг үзүүлнэ.
Утас: 88090898

3. Хууль зүйн үнэгүй зөвлөгөө
Иргэн танд хууль, эрх зүйн асуудал тулгарсан бол бидэнд хандаж зөвлөгөө аваарай. Та онлайнаар болон утсаар холбогдоорой.
Утас: 88094642, 99073809

4. Хууль Зүйн Төлбөргүй Зөвлөгөө
Хууль эрх зүйн асуулт бүрт хариулт бий.
Утас: 99074421

5. Үнэ төлбөргүй хууль зүйн тусалцаа, зөвлөгөө
Хаяг: Сүхбаатар дүүрэг, 06 дугаар хороо, 24-32 тоот
Утас: 99177450

6. Өмгөөллийн “Легал Кинг Консалтинг” ХХК
Өмгөөлөгч, хуулийн үнэгүй зөвлөгөө, мэдээлэл
Утас: 88117684, 91913149

7. Хууль зүйн үнэ төлбөргүй зөвлөгөө
Бид танд бүх төрлийн хууль зүйн зөвлөгөөг бодитой, шуурхай хүргэх болно.
Утас: 89280027

хууль зүйн үнэ төлбөргүй зөвлөгөө өгн