Зайнаас ажиллуулах Хөдөлмөрийн гэрээ

30,000 

  • Файлын агуулга                                                                                                                                     Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн хувилбарт нийцүүлэн гаргасан гэрээ
Танд бүтээгдэхүүнүүд