Энгийн гэрээний багц

90,000 

 1. Автомашин түрээслүүлэх тухай гэрээ
 2. Автомашины бэлглэлийн гэрээ
 3. Агентийн гэрээ
 4. Агуулахад эд хөрөнгө хадгалуулах гэрээ
 5. Ажил гүйцэтгэх гэрээ
 6. Ажлын байр түрээслүүлэх гэрээ
 7. Аудитын үйлчилгээ үзүүлэх тухай гэрээ
 8. Ачаа тээвэрлэлтийн гэрээ
 9. Ашигт малтмалын хайгуулын лиценз шилжүүлэх гэрээ
 10. Байр дамжуулах гэрээ
 11. Бараа арилжах тухай гэрээ
 12. Бараа бөөнөөр худалдах худалдан авах гэрээ
 13. Барилгад засвар хийх гэрээ
 14. Барилгын ажил гүйцэтгэх гэрээ
 15. Барицаат зээлийн гэрээ
 16. Бизнесийн мэдээллийн нууцыг хадгалах тухай гэрээ
 17. Бүтээгдэхүүнийг удаан хугацаанд аж ахуйн харилцааны дагуу бэлтгэн нийлүүлэх тухай гэрээ
 18. Бүтээл ашиглах зөвшөөрлийн гэрээ
 19. Бүтээл ном товхимол хэвлэх хэвлүүлэх гэрээ
 20. Бэлтгэн нийлүүлэх гэрээ
 21. Бэлтгэн нийлүүлэх түүхий эд дахин боловсруулах гэрээ
 22. Бэлэглэлийн гэрээ
 23. Валют худалдах худалдан авах гэрээ
 24. Гадаад худалдааны тээвэр экспортийн үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ
 25. Гадаадаас хүнсний бараа худалдан авах гэрээ
 26. Гэрлэгчдийн эд хөрөнгийн эрхийн гэрээ
 27. Даалгаварын гэрээ
 28. Даатгалын гэрээ
 29. Дистрибьютерын гэрээ
 30. Зуучлалын үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ
 31. Зээлийн гэрээ
 32. Комиссын гэрээ
 33. Компанийн эрх шилжүүлэх гэрээ
 34. Маркетингийн үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ
 35. Ноу хау нууц худалдах худалдан авах гэрээ
 36. Онолын суурь судалгааны сэдэвт ажил гүйцэтгэх гэрээ
 37. Орон сууцны барилга барих бариулах гэрээ
 38. Орон сууцны өмчлөлд хамтран өмчлөгч гэрээ
 39. Орон сууц хөлслөх гэрээ
 40. Орон сууц худалдах худалдах худалдан авах гэрээ
 41. Санхүүгийн түрээсийн гэрээ
 42. Сургалтын гэрээ
 43. Тоног төхөөрөмж түрээслэх тухай гэрээ
 44. Түрээсийн гэрээ
 45. Тээврийн хэрэгсэл худалдах худалдан авах гэрээ
 46. Тээвэр зохион байгуулах гэрээ
 47. Үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ
 48. Үл хөдлөх хөрөнгө худалдах, худалдан авах гэрээ
 49. Үнэт цаас хувьцаа худалдах, худалдан авах гэрээ
 50. Франчайзингийн гэрээ
 51. Хамтарсан компани байгуулах тухай гэрээ
 52. Хамтран ажиллах гэрээ
 53. Хашаа байшин худалдах худалдан авах гэрээ
 54. Хөлсөөр ажилуулах гэрээ
 55. Хөрөнгө оруулалтын гэрээ загвар
 56. Худалдааны байранд талбай түрээслүүлэх гэрээ
 57. Худалдах худалдан авах гэрээ
 58. Шинжлэх ухаан, технологийн төсөл хэрэгжүүлэх, санхүүжүүлэх гэрээ
 59. Шинжлэх ухаан, технологийн  бүтээгдэхүүнийг зохион бүтээх, дамжуулан өгөх тухай гэрээ
 60. Эвлэрлийн гэрээ
Танд бүтээгдэхүүнүүд