Малчин хөлсөөр ажлуулах гэрээ

30,000 

  • Файлын агуулга                                                                                                                                    Гэрээт Малчин ажиллуулж, ажилгүй иргэдийг малжуулах бодлого хэрэгжиж байгаа билээ. Малчинтай байгуулах гэрээ орууллаа. Нэр, нөхцлөө өөрчлөөд шууд хэрэглэх боломжтой.
Танд бүтээгдэхүүнүүд