ЗАЙНААС АЖИЛЛАХ АЖИЛТНЫ ХӨДӨЛМӨРИЙН ГЭРЭЭ 2022

30,000 

  • Файлын агуулга                                                                                                                                    Хөдөлмөрийн тухай хуулийг шинэчилж, 2022 оны нэгдүгээр сарын 1-нээс мөрдөж эхэлсэн.
Танд бүтээгдэхүүнүүд