ДАГАЛДНААР АЖИЛЛАХ ХӨДӨЛМӨРИЙН ГЭРЭЭ 2022

30,000 

  • Файлын агуулга                                                                                                                                    Хөдөлмөрийн тухай хуулийг шинэчилж, 2022 оны нэгдүгээр сарын 1-нээс мөрдөж эхэлсэн. Хуулийг шинэчилснээр нийгэм, эдийн засагт, нэн ялангуяа иргэдийн амьдралд гарах талаарх эерэг өөрчлөлтүүд гэрээнд тусгасан болно
Танд бүтээгдэхүүнүүд