Хөдөлмөрийн тухай шинэ хууль

Анкет, танилцах хуудас, тойрох хуудас гэж юу вэ?

Анкет, танилцах хуудас, тойрох хуудас зэрэг нь компанийн өдөр тутмын албан хэрэг хөтлөлтөнд чухал ач холбогдолтой юм. Анкет нь ажилтны хувийн мэдээллийг авах, хадгалах, мэдээллийн нэгдсэн санг бүрдүүлэхэд чухал үүрэгтэй. Танилцах хуудас тухайн ажилтанд мэдээлэл өгөх, түүнийг баталгаажуулах зорилготой байдаг. Тойрох хуудас нь ажилтны компанитай холбогдох аливаа тооцоог дуусгавар болгох бичиг баримт юм. 

Хөдөлмөрийн гэрээний загвар татах

Хөдөлмөрийн харилцааг зохицуулсан багц баримтууд – 95,000₮ Та доорх дансанд төлбөрөө баталгаажуулснаартаны мэйл хаягт гэрээ очих болно. Төлбөр төлөх данс: 5011 373 699Хаан банк: Сентрополис ХХКГүйлгээний утга: Г гээд мэйл хаягаа бичнэ үү.Лавлах утас: 7610-7799 Гэрээний загварыг ашигласантай холбоотойүүсэх эрсдэлийг бид хариуцахгүй болно. Зөвхөн Ажлын цагаар татна уу.Да-Ба: 09:00 – 18:00Бямба: 10:00 – 15:00

Хөдөлмөрийн хууль шинэчлэгдэв!!! Та юу анхаарах вэ?

ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ / ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫН ӨӨРЧЛӨЛТ Хөдөлмөрийн тухай хуулийн зорилго, зорилт 1999 оны хөдөлмөрийн тухай хууль нь хөдөлмөрийн гэрээнд үндэслэн үүссэн харилцаагаар тодорхойлогддог байсан бол 2021 оны шинэчилсэн хөдөлмөрийн тухай хууль нь хөдөлмөрийн харилцааг илүү өргөтгөж, хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцаа болж өргөжүүлсэн. ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ӨӨРЧЛӨГДСӨН ЗОХИЦУУЛАЛТ БА ШИНЭЭР ТУСГАГДСАН ЗОХИЦУУЛАЛТ Хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах 2021 …

Хөдөлмөрийн хууль шинэчлэгдэв!!! Та юу анхаарах вэ? Read More »