захиргааны эрх зүйгээр мэргэшсэн өмгөөлөгч

1. АРБИТРЧ Б.ГАНБААТАР ТА БҮХЭНД АРБИТРЧ Б.ГАНБААТАРЫГ ТАНИЛЦУУЛЖ БАЙНА Арбитрч Б.Ганбаатар нь 1990 онд Монгол Улсын Их Сургуулийн Хууль зүйн сургуульд эрх зүйч мэргэжлээр бакалавр, 1998 онд тус сургуульд хууль зүйн ухааны магистрын зэрэг тус тус хамгаалсан ба 2001 онд Удирдлагын академийг Удирдахуйн ухааны менежерээр төгссөн. Тэрээр 1990 -1992 онд Хэнтий аймгийн прокурорын газарт Хяналтын […]