гэр бүлийн эрх зүйгээр мэргэшсэн өмгөөлөгч

1. Н.БОЛОРЧИМЭГ Албан тушаал: Партнер, Хөгжлийн секторын ахлагч Танилцуулга: Мэргэжил эзэмшсэн байдал МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийг Эрх зүйч мэргэжлээр төгссөн. МУИС-ийн Хууль зүйн сургуульд Магистрийн зэрэг хамгаалсан. Мэргэжил дээшлүүлсэн байдал 1. Санхүүгийн зохицуулах хорооны Үнэт цаасны мэргэжилтэн бэлтгэх сургалт. 2. Олон улсын худалдааны танхимын арбитрын сургалт. 3. Зөвлөгөө өгөх ур чадварын сургалт /Сэтгэл судлалын төв/. […]