Чадварлаг хуульчийн 5 ур чадвар

1. ЭНЭРЭНГҮЙ БАЙХ Энэрэл нигүүлсэл гэдэг нь хэн нэгний асуудлыг ойлгож, жинхэнэ байдлаар нь асуудлыг шийдвэрлэхэд нь туслахыг хүсдэг сэтгэл хөдлөлийн хариу үйлдэл юм. Энэ бол хуульчдын ажлын нэг хэсэг. Хүмүүс өөрт нь тулгарсан асуудлаар эсвэл ирээдүйд гарах асуудлаас зайлсхийхийн тулд хуульчид ханддаг. Аль ч тохиолдолд асуудлыг шийдвэрлэх эсвэл зайлсхийхэд хуульчид тусалдаг. Энэрэл бол сайн […]