ломбардтай холбоотой асуудлаар хуулийн зөвлөгөө

УИХ-аас 2020 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдөр “Коронавируст халдвар /ковид-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хууль”-ыг баталсан. 2021 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдөр тус хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хууль болон “Коронавируст халдвар /ковид-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг […]