Accounting software

33,000 

  • Файлын агуулга                                                                                                                                     Нягтлан бодох бүртгэлийн програм power point,р бэлтгэсэн, 52 хуудас. Англи хэл дээр бэлдсэн файл.
    
    
Танд бүтээгдэхүүнүүд