2 га талбайд сонгино төмс тариалах төсөл

198,000 

  • Файлын агуулга                                                                                                                                     Халамжийн сангийн 2 га талбайд сонгино төмс тариалах 10 сая төгрөгийн төсөл
Танд бүтээгдэхүүнүүд