Юникус систем

33,000 

  • Файлын агуулга                                                                                                                                     Мэдээллийн систем хичээл дээр хийсэн байгууллагын ашиглагдаж байгаа мэдээллийн системийг тодорхойлон дүгнэх
  • Гаалийн ерөнхий газрын нягтлан бодох бүртгэлдээ ашигладаг Юникус системийн талаар
Танд бүтээгдэхүүнүүд