ХҮНСНИЙ НОГООНЫ ЗООРЬ БАЙГУУЛЖ, ТОГТВОРТОЙ АЖЛЫН БАЙР БИЙ БОЛГОХ ТӨСӨЛ

198,000 

  • Файлын агуулга                                                                                                                                     Жилийн дөрвөн улиралд үйл ажиллагаа явуулах боломжтой төмс, хүнсний ногоо хадгалах дэвшилтэд технологи бүхий автоматжуулсан хөргөлт
Танд бүтээгдэхүүнүүд