Хаалтын болон Эхлэлтийн баланс-Excel

26,400 

  • Файлын агуулга                                                                                                                                     Эхлэлтийн болон хаалтын балансын загвар орууллаа. Шууд хэрэглэж болно. Excel файлаар байгаа билээ.
Танд бүтээгдэхүүнүүд