Савангийн үйлдвэрийн төсөл

198,000 

  • Файлын агуулга                                                                                                                                     Савангийн үйлдвэрлэлийг өргөжүүлэх, тоног төхөөрөмж худалдан авах төсөл
Танд бүтээгдэхүүнүүд