Нягтлан бодох бүртгэл

33,000 

  • Файлын агуулга                                                                                                                                      Нягтлан бодох бүртгэлийн чиглэлээр сурч байгаа болон ажиллаж байгаа оюутан залуустаа зориулж аж ахуй нэгж байгууллагын НББ – тэй холбоотой бүртгэлүүдийг оруулав.Бизнесийн хэл бол Няглан бодох бүртгэл. Нягтлан бодох бүртгэлийн хэл бол ерөнхий журнал юм. Тэгвэл компани санхүүтэй холбоотой гарсан ажил гүйлгээг хэрхэн бүртгэх талаар оруулсан байгааэ. Үүнд: Мөнгөн хөрөнгийн бүртгэл , Бараа материал , Үндсэн хөрөнгө , Өр төлбөр , Эзний өмч , Орлого , Зардал , Түрээсийн бүртгэл гэх мэт File – уудыг Word хэлбэрээр хавсаргав.
Танд бүтээгдэхүүнүүд