Нягтлан бодох бүртгэлийн үйлдвэрийн дадлагын тайлан

33,000 

  • Файлын агуулга                                                                                                                                     Зах зээлийн эдийн засгийн харилцаанд шилжиж буй өнөөдрийн нийгэмд ихээхэн өөрчлөлт гарч, үүнтэй уялдан няглан бодох бүртгэлийн олон улсын стандартын систем нарийсч сайжирсаар байна.
Танд бүтээгдэхүүнүүд