Нохойн хоолны экспортын төсөл

198,000 

  • Файлын агуулга                                                                                                                                     Төслийн зорилго нь Монгол малын дайвар бүтээгдэхүүний хог хаягдлыг боловсруулж нохойн хоол үйлдвэрлэх
Танд бүтээгдэхүүнүүд