Дэд станцын төсөл

198,000 

  • Файлын агуулга                                                                                                                                     Хүчний трансформатор Вакуум таслуур
Танд бүтээгдэхүүнүүд