Дадлагын тайлан

33,000 

  • Файлын агуулга                                                                                                                                     Эхлэлийн балансаас хаалтын баланс хүртэлх бүхий л үе шатыг EXCEL-дээр томъёгоор татаж хийсэн
Танд бүтээгдэхүүнүүд