Бичиг хэрэг хөтлөлтийн сургалт багц

95,000 

Category

Та жишиг загвартай сайтар уншиж танилцан өөрийн байгууллагын дотоод журам, нөхцөл шаардлага зэрэгт тохируулан шинэчилж ашиглана уу.

Жишиг загварыг ашигласантай холбоотой үүсэх эрсдэлийг бид хариуцахгүй болно.

Танд бүтээгдэхүүнүүд