Бизнесийн санхүү хичээлийн хөтөлбөр

33,000 

  • Файлын агуулга                                                                                                                                     Хичээлийн индекс: FMGT 202     Хичээлийн нэр : Бизнесийн санхүү                                Мэргэжил : Менежмент,Нягтлан бодох бүртгэл,Маркетинг
    
    
Танд бүтээгдэхүүнүүд