БАРАА МАТЕРИАЛЫН БҮРТГЭЛ сэдэвт курсын ажил

33,000 

  • Файлын агуулга                                                                                                                                     Бараа материал,түүний бүртгэлийн систем Бараа материалын тухай үндсэн ойлголт
Танд бүтээгдэхүүнүүд