Ажлын бээлий болон оймс үйлдвэрлэлийн бэлэн төсөл

198,000 

  • Файлын агуулга                                                                                                                                     Тус төсөл нь ажлын бээлий болон даавуун оймс хэрхэн үйлдвэрлэх болон өртөг зардал ашиг орлого
Танд бүтээгдэхүүнүүд