Өрхийн сарын төсөв

50,000 

Өрхийн гишүүдийн орлогын эх үүсвэр, түүний зориулалт, зарцуулалтыг урьдчилан тооцож, мөнгөөр илэрхийлсэн төлөвлөгөө юм. Өөрөөр хэлбэл, тухайн өрхийн тодорхой хугацааны мөнгөн хөрөнгийн орлого, зарлагын төлөвлөгөөг хэлнэ. Төсөв хөтөлснөөр та гэр бүлийн үр ашигтай зарцуулалт, ухаалаг хөрөнгө оруулалтыг хийхэд тань туслах болно.

Хэл: Монгол
Хуудасны тоо: 2
Файлын хэмжээ: 19.0 KB
Файлын төрөл: Microsoft Excel (XLSX)

Танд бүтээгдэхүүнүүд