ҮЙЛДВЭРИЙН ДАДЛАГА ТАЙЛАН ГОВЬ ХХК

33,000 

  • Файлын агуулга                                                                                                                                     НББ-ийн мэрэгшүүлэх дадлагын тайлан ГОВЬ ХК дээр хийсэн 2017 онд санхүүгийн босоо хэвтээ шинжилгээтэй
Танд бүтээгдэхүүнүүд