Цалин хөлсний журам

25,000 

Компанийн хөдөлмөрийн бүтээмж, дундаж цалингийн харьцааг зохистой хэмжээнд байлгах, ажилтнуудын цалин хөлсийг ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан үндсэн үүргийн гүйцэтгэл, ажил үйлчилгээний хэмжээ чанар, хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаатай холбон олгох, ажилтан бүрээс компанийн ажлын эцсийн үр дүнд оруулж буй хувь нэмрийг бодитоо үнэлэх, тэдгээрийн идэвх санаачилгыг өрнүүлэх, үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөөт зорилтыг ханган биелүүлэх, эдийн засгийн үр ашгийг дээшлүүлэхэд чиглэгдсэн цалин хөлсний системийг тогтоон хэрэгжүүлэхэд энэхүү журмын зорилго оршино.

Хамрах хүрээ: Монгол Улсын Иргэний хууль, Компанийн тухай хууль, Компанийн дүрэм, Хөдөлмөрийн дотоод журам, Хөдөлмөрийн гэрээ

Хэл: Монгол
Хуудасны тоо: 3
Файлын төрөл: Microsoft Word (DOCX)
DOCX файлтай ажиллах программууд:

 

Танд бүтээгдэхүүнүүд