Улаан буудай цэвэрлэх үтрэмийн төсөл

198,000 

  • Файлын агуулга                                                                                                                                     Төслийн нийт өртөг 70.0 сая төгрөг бөгөөд үүний 50.0 саяыг жилийн 7%-ийн хүүтэй, 5 жилийн хугацаатай зээлээр санхүүжүүлнэ
Танд бүтээгдэхүүнүүд