Төмөр хийц, хашаа хаалга үйлдвэрлэлийн төсөл 40 сая

198,000 

  • Файлын агуулга                                                                                                                                     Тус төсөл нь мэргэжлийн эдийн засаг, орлого зарлагын тооцоотой, төмөр хийц үйлдвэрлэлийн бүх тооцоог багтаасан.
Танд бүтээгдэхүүнүүд