Сүү сүүн бүтээгдэхүүн боловсруулах цехийн төсөл

198,000 

  • Файлын агуулга                                                                                                                                     Хавсралтаар: тоног төхөөрөмжийн үзүүлэлт, хүчин чадал, тог зарцуулалтын, материалын хийц чанар
Танд бүтээгдэхүүнүүд