Сошиал медиа маркетингийн стратеги хэрхэн боловсруулах вэ? цахим ном

30,800 

  • 5W ба сошиал медиа маркетингийн стратеги боловсруулалт: Яагаад буюу зорилго ба үр дүн, Персона ба зорилтот хэрэглэгч яг хэн бэ? Юу нийтлэх вэ? Ямар сувгаар нийтлэх вэ? Хэзээ нийтлэх вэ?
  • Хэрэглэгчийн худалдан авалтын замнал: Хэрэглэгчийн худалдан авагчийн замнал гэж юу вэ? Сошиал медиа маркетингт худалдан авалтын замнал яагаад хэрэгтэй вэ? Худалдан авагчийн замналыг хэрхэн зураглах вэ? Худалдан авагчийн замналын 4 төрөл, Харилцааны цэг болон персонаг төлөвлөгөөтэйгөө холбох нь.
  • Боломжит худалдан авагчийн зураглал буюу Персона гэж юу вэ?: Персона хэрхэн гаргах вэ? Хавсралт /персонагийн загвар/, Персонадаа тохируулан контент төлөвлөгөө гаргах нь.

 

Сошиал медиа маркетингийн стратеги хэрхэн боловсруулах вэ?

Хэрэв сошиал медиа маркетинг гэдгийг сошиал сувгуудад тодорхой тооны пост оруулах гэдгээр л хязгаарлан дүгнэвэл хэтэрхий гэнэн тодорхойлолт болно. Хэдийгээр сошиал медиа маркетингийн гол хэрэглэгдэхүүний нэг контент мөн боловч зорилгогүй контент ямар ч үр дүн бидэнд авч ирж чадахгүй. Харин эсрэгээрээ цаг хугацаа, хөдөлмөр, хөрөнгө зарсан ажил болох болно.

Өөрөөр хэлбэл зорилго болон хэрэглэгчээ бүрэн ойлгон таньж стратеги төлөвлөлт гаргаагүй тохиолдолд сошиал медиа орчин танд маркетинг цаашлаад борлуулалтын хүссэн өгөөжийг өгч чадахгүй.

Танд бүтээгдэхүүнүүд