Сийлбэртэй Монгол гэр болон гэр ахуйн модон эдлэл үйлдвэрлэх бэлэн төсөл

198,000 

  • Файлын агуулга                                                                                                                                     Сийлбэртэй Монгол гэр болон гэр ахуйн модон эдлэл үйлдвэрлэх бэлэн төсөл, хүссэн санхүүжилт 25,0 сая төг,
Танд бүтээгдэхүүнүүд