Нүүрс олборлох үеийн цахилгаан хангамжийн төсөл

198,000 

  • Файлын агуулга                                                                                                                                     Санхүүжилт 1,5 тэрбум төгрөг, Нүүрс олборлох үеийн цахилгаан хангамжийн төсөл
Танд бүтээгдэхүүнүүд