Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах загвар

33,000 

  • Файлын агуулга                                                                                                                                     Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах загвар болон хийх дэд бүтэц компани дээр үндэслэлээ.
Танд бүтээгдэхүүнүүд