Нягтлан бодох бүртгэлийн анхан шатны баримт бичгүүдийн багц

50,000 

▶Нэхэмжлэх

▶Шаардах хуудас

▶Бэлэн мөнгөний орлогын баримт

▶Бэлэн мөнгөний зарлагын баримт

▶Тооцооны нийлсэн акт

▶Бараа материалын орлогын баримт

▶Бараа материалын зарлагын баримт

▶Ажилчин, албан хаагчдын хэрэглэж байгаа эд хөрөнгийн ашиглалтын бүртгэл

▶Бараа материал хүлээн авалтын баримт

▶Бараа материалыг гаргах зөвшөөрөл

▶Бараа материалын тооцоо бодсон баримт

▶Бэлэн мөнгөний гүйлгээний тайлан

▶Бэлэн мөнгөний тооллогын баталгаа

▶Жолоочийн тооцооны хуудас

▶Мөнгөн урьдчилгааны тайлан

▶Тооллогын үр дүн болон тооцоо бодолтын талаар эд хариуцагчаас өгөх тайлбар

▶Төлбөрийн баримт

▶Үндсэн хөрөнгийг дотоодод шилжүүлэх дагалдах хуудас

▶Үндсэн хөрөнгийн өргөтгөл, сайжруулалт, их засварыг хүлээн авах баримт

▶Үндсэн хөрөнгө ашиглалтаас хасах баримт

▶Үндсэн хөрөнгө хүлээн авах, шилжүүлэх баримт

Хэл: Монгол
Хуудасны тоо: 21
Файлын хэмжээ: 0.2 MB
Файлын төрөл: Архивласан (ZIP)
ZIP файлтай ажиллах программууд:

 

Танд бүтээгдэхүүнүүд