НЭХМЭЛИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙГ ӨРГӨЖҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ

198,000 

  • Файлын агуулга                                                                                                                                     Нэхмэлийн үйлдвэрлэлийг өргөжүүлэх, тооцооллыг дэлгэрэнгүй хийсэн
Танд бүтээгдэхүүнүүд