Нэхий элдэх, блокны цех Хоршоонд байгуулах төсөл

198,000 

  • Файлын агуулга                                                                                                                                     Нэхий элдэх , блокны цех Хоршоонд байгуулах төсөл Хөрөнгө оруулалт 28 сая
Танд бүтээгдэхүүнүүд