Нууцын журам

20,000 

ХХК-ийн нууцын хадгалалт, хамгаалалтын ажиллагаа нь Байгууллагын нууцын тухай хуулийн заалтыг хэрэгжүүлэх, компанийн нууцыг чанд сахих явдлыг нийт ажилтнуудын үйл ажиллагаанд хэвшүүлэх, тэдгээрийн хариуцлага, сонор сэрэмжийг дээшлүүлж, нууц задруулахаас урьдчилан сэргийлж, нууц хадгалалт, хамгаалалттай холбогдох харилцааг зохицуулна. #журам #ажил

Хэл: Монгол
Хуудасны тоо: 10
Файлын хэмжээ: 33.7 KB
Файлын төрөл: Microsoft Word (DOCX)
DOCX файлтай ажиллах программууд:

 

Танд бүтээгдэхүүнүүд