Мэргэжил, ур чадварын түвшин тогтоох журам

29,000 

Ажилтны зайлшгүй гүйцэтгэх ажил үүргийг үнэлэх, дүгнэх, үр дүнг тооцох, мэдлэг, ур чадварын түвшин, ажилтны ажилд хандах хандлагыг тогтоох замаар чадварлаг хүний нөөцийг бүрдүүлэхэд дагаж мөрдөх журам. #компани

Хэл: Монгол
Хуудасны тоо: 4
Файлын хэмжээ: 25.5 KB
Файлын төрөл: Microsoft Word (DOCX)

Танд бүтээгдэхүүнүүд