Компани шинээр үүсгэх байгуулахтай холбоотой бичиг баримтуудын багц

49,500 

Хязгаарлагдмал хувьцаат компани шинээр үүсгэн байгуулахтай холбоотой бичиг баримтуудын багц:

      1. УБ-03, УБ-12 маягт
      2. Компанийн дүрмийн загвар
      3. Үүсгэн байгуулагчийн шийдвэр, тогтоол
      4. Хурлын тэмдэглэл

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД: гүйцэтгэх удирдлага, үүсгэн байгуулагч, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан, итгэмжлэлээр эрх олгогдсон бусад этгээд.

1. Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт

Цахимаар авах бол http://les.burtgel.gov.mn/ хаягаар нэвтэрч, нэрээ илгээн хариу авах,

Улсын бүртгэгчээс авах бол үйлчилгээний хөлсийг банкинд тушаасан баримттай ирэх

2. Улсын тэмдэгтийн хураамж болон үйлчилгээний хөлс төлсөн баримт

Нэрийн баталгаажуулалтын үйлчилгээний хөлс 500 төгрөг- Голомт банкны 1401001101 дансанд тушаасан баримт /ЗГ-ын 237 дугаар тогтоолын 6.1/

Тэмдэгтийн хураамж 44000 төгрөг-Голомт банкны 1401002649 дансанд тушаасан баримт /Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 15.1.1/ 3. Гадаадын иргэн бол паспортын хуулбар

Үүсгэн байгуулагч, гүйцэтгэх захирал, ТУЗ-ийн гишүүн гэх мэт эрх бүхий этгээд гадаадын иргэн бол паспортын хуулбар.

3. Хуулийн этгээд байрших хаягийн нотлох баримт

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн гэрчилгээ /хуулбар/, түрээсийн гэрээ- /үүсгэн байгуулагчийн гэрийн хаягаар бүртгүүлэх боломжтой/

4. Хөрөнгийн нотлох баримт

Компанийн дансанд мөнгөн хөрөнгө байршуулсан баримт /дансны хуулга/ хөрөнгийн хэмжээнд дээд, доод хязгаар байхгүй

Эдгээр бичиг баримтуудыг бүрдүүлэн өргөдөл гаргах эрх бүхий этгээд улсын бүртгэлийн газарт хандах бөгөөд эсвэл та итгэмжлэл олгосноор www.tamga.mn нь таны ажлыг илүү хөнгөвчилж өгөх болно.

Хэл: Монгол
Хуудасны тоо: 4
Файлын хэмжээ: 0.7 MB
Файлын төрөл: Архивласан (ZIP)

Танд бүтээгдэхүүнүүд