Компанийн баримт бичиг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд мөрдөх журам

40,000 

Компанийн үйл ажиллагааг стандартын дагуу зөв баримтжуулах, баримт бичгийн эргэлтийн үйл ажиллагаанд нэгдсэн хэм хэмжээ тогтоох, баримт бичгийн бүрдэл, эмх цэгц, хадгалалт, ашиглалтыг сайжруулах, баримт бичгийн шийдвэрлэлтэд хяналт тавих үйл ажиллагааг хангахад энэхүү журмын зорилго оршино.

Хэл: Монгол
Хуудасны тоо: 21
Файлын хэмжээ: 0.2 MB
Файлын төрөл: Microsoft Word (DOCX)

Танд бүтээгдэхүүнүүд