Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын ажилтнуудын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх журамд хийсэн дүн шинжилгээ

150,000 

Category
  • Файлын агуулга                                                                                                                                     Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын ажилтнуудын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх журамд хийсэн дүн шинжилгээ
Танд бүтээгдэхүүнүүд