Зайрмагны үйлдвэрлэл эрхлэх бэлэн төсөл

198,000 

  • Файлын агуулга                                                                                                                                     Зайрмагны үйлдвэрлэл эрхлэх бэлэн төсөл, хүссэн санхүүжилт 3,0 сая төг, нийт санхүүжилт
Танд бүтээгдэхүүнүүд