Вакум цонхны үйлдвэрийн төсөл

198,000 

  • Файлын агуулга                                                                                                                                      Вакум цонхны үйлдвэр байгуулах төсөл. Уг төсөл нь excel дээрх санхүүгийн тооцооллын хамт байгаа болно.
Танд бүтээгдэхүүнүүд