Бизнесийн төслийн загвар

90,000 

Жижиг, болон дунд зэргийн компани, үйлдвэрлэл эрхлэгчид зээл авах, хөрөнгө оруулалт хүсэх үед төсөл бичих зайлшгүй шаардлагатай болдог. Бизнес төсөлд тухай бизнесийн танилцуулга, зах зээлийн судалгаа, маркетинг, хүний нөөц, үйлдвэрлэл, санхүүгийн хэсгийн төлөвлөлт, тооцоолол, дүгнэлтүүд орох бол хавсралтад тухайн тооцооллуудын тухай нарийн, дэлгэрэнгүй мэдээлэл, төсөл хэрэгжүүлэгч болон төсөлтэй холбоотой бусад мэдээллүүдийг багтаана.

Хэл: Монгол
Хуудасны тоо: 16
Файлын хэмжээ: 0.1 MB
Файлын төрөл: Microsoft Word (DOCX)

Танд бүтээгдэхүүнүүд